Laatu ja arvot

Deming (1940) on määritellyt laadun seuraavasti: "Asiakkaan nykyisten ja tulevien tarpeiden täyttämistä laadun avulla" ja Akyaman (1991) määritelmä on: "Se, mikä toteuttaa ostajan tarpeet".

Hella Lighting Finland Oy:ssä laatu nähdään sekä tuotteen että toiminnan laatuna. Raja-arvot oikean laadun raameihin tulevat asiakkailta, viranomaisilta sekä Hellan oman henkilökunnan sisältä.

Tuotteen laadun rakentaminen aloitetaan jo tuotekehitysvaiheessa. Siellä huomioidaan asiakkaan tarpeet ja vaatimukset, sovelluksesta riippuen viranomaisvaatimukset sekä ulkonäkö,- valmistettavuus- ja käyttöominaisuudet. Tuotteen laatutasoa mitataan ja arvioidaan osana valmistus- ja kokoonpanoprosesseja. Hellan omassa laboratoriossa tuotteille tehdään ympäristötestit sekä tarvittavat valo- ja heijastusmittaukset.

Toiminnan laatu muodostuu mm. asiakaspalvelusta, toimitustäsmällisyydestä ja asiakkaan odotusten täyttämisestä. Asiakasprojekteissa tehdään yhteistyötä asiakkaan kanssa mm. tuotteen ulkoasun, toimintojen ja pakkauksen suhteen. Protokappaleiden avulla voidaan demonstroida tuotteen sopivuutta asiakkaan tarpeisiin ja etsiä asiakkaalle juuri sopivin ratkaisu.

Ajoneuvojen taka- ja jarruvalot, bussien sisävalot, keittiökalusteiden spotit - nämä ovat esimerkkejä tuotteista, joilla Hella luo turvallisuutta ja näkyvyyttä asiakkailleen. Hellan tuotteet on suunniteltu toimimaan erilaisissa, vaativissa olosuhteissa ja edistämään siten yhteistä turvallisuutta.

iso_14001_hlf2010.pdf

iso_ts_16949_certificate2010.pdf

iso_9001_certificate2010.pdf