Rekisteriseloste

Tiedoksianto tietosuoja-asioista

Tervetuloa Talmun / Hella Lighting Finland Oy:n sivuille. Kiitämme osoittamastanne mielenkiinnosta yritystämme, tuotteitamme ja www-sivustoamme kohtaan.

Hella kunnioittaa yksityisyydensuojaa

Yksityisyyden suojaaminen henkilötietojen käsittelyssä sekä kaiken liiketoiminnallisen tiedon turvaaminen ovat meille ensisijaisen tärkeitä ja otamme ne huomioon toiminnassamme kaikin tavoin. Tietoturvallisuuson tärkeä osa yrityspolitiikkaamme ja käsittelemme kaikki sivuillamme vierailusta jääneet tiedot luottamuksellisesti ja yksinomaan lainsäädännön mukaisesti. Talmun kotisivuilla saattaa olla linkkejä muille sivuille, joita tämä tietosuojailmoitus ei koske.

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely

Kotisivuillamme vierailemisen myötä järjestelmään tallentuu käyttämänne Internet-palveluntarjoajan nimi, edellinen www-sivusto sekä päivämäärä ja vierailun kesto. Muut henkilötiedot tallennetaan ainoastaan silloin, jos ne on annettu esimerkiksi rekisteröitymisen yhteydessä, osallistuessanne mielipidetutkimukseen, lähettäessänne kyselyn tai tehdessänne sopimuksen.

Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Hella käyttää henkilötietoja www-sivuston tekniseen hallinnointiin, asiakashallintaan, tuotekyselylomakkeisiin ja markkinointitarkoituksiin ainoastaan siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä näihin tarkoituksiin. Ilman suostumustanne emme anna tietojanne eteenpäin kolmansille osapuolille Hella-konsernin ulkopuolelle.

Tietoturvallisuus

Rekisterinpitäjä toteuttaa tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.Turvallisuustoimenpiteitä parannetaan jatkuvasti ja ne ovat linjassa teknologisen kehityksen kanssa.

Valintamahdollisuudet

Tietojanne voidaan käyttää informoidaksemme teitä uusista tuotteista tai mahdollisesti tiedustellaksemme mielipiteitänne niistä. Näihin kampanjoihin osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Jos ette halua tietojanne käytettävän tähän tarkoitukseen, voitte ilmoittaa kieltäytymisestänne sähköpostitse ja pyynnöstänne estämme tietojenne käytön ja tuhoamme ne.

Yhteydenotot

Jos teillä on huomautettavaa henkilötietojen käsittelytavastamme, pyydämme ottamaan yhteyttä tietosuoja-asioiden yhteyshenkilöön sähköpostitse. Jos olemme kaikista pyrkimyksistämme huolimatta tallentaneet virheellistä tietoa, siinä tapauksessa korjaamme tämän pyydettäessä.

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa

Hella Lighting Finland Oy
Olli Ojamo
Inkereentie 566
24280 Salo, Finland
olli.ojamo(at)hella.com