Kvalitet och värderingar

Deming (1940) har definierat kvalitet på följande sätt: "Att tillgodose kundens nuvarande och kommande behov med hjälp av kvalitet" och Akyaman (1991) använder sig av följande definition: "Det som tillgodoser köparens behov".

Inom Hella Lighting Finland Oy omfattar kvaliteten både produkter och verksamhet. Gränsvärden inom ramen för god kvalitet fastställs av kunder, myndigheter och Hellas personal.

Produktkvaliteten byggs upp redan under produktutvecklingsprocessen och under denna process beaktas kundens behov och krav, myndighetskrav samt egenskaper i fråga om tillverkningsmöjligheter, användning och utseende. Produktens kvalitetsnivå mäts och utvärderas som ett led i tillverknings- och sammansättningsprocessen. Hella har ett eget laboratorium, där miljötester och de ljus- och reflexmätningar som behövs utförs på produkterna.

Verksamhetskvalitet uppnås bl.a. med kundbetjäning, leveransprecission och bemötande av kundens förväntningar. Inom kundprojekten samarbetar vi med kunden i fråga om exempelvis produktens utseende, funktioner och förpackning. Med hjälp av protoexemplar kan vi testa produktens lämplighet för kundens behov och hitta den lösning som lämpar sig bäst för kunden.

Bak- och bromsljus till fordon, innerbelysning i bussar, spotbelysning för köket - det här exempel på Hella-produkter, som lyser upp kundernas tillvaro och ser till att kunderna är säkra i trafiken. Hellas produkter har planerats för att fungera under olika krävande förhållanden och produkterna främjar således den allmänna säkerheten