1163 2-kammarlykta

Lämplig för montering till höger eller vänster, lodrätt eller vågrätt. 2 fästskruvar M6, inbördes avstånd 50 mm.

Bak-, broms-, blinkljus 342.115-111

Lyktglas 342.137-111

Glödlampor 12V / P21W / BA15s 24V / P21W / BA15s 12V / P21/5W / BAY15d 24V / P21/5W / BAY15d

Främre positionsljus, blinkljus 342.115-211

Lyktglas 342.137-211

Glödlampor 12V / P21W / BA15s 24V / P21W / BA15s 12V / R5W / BA15s 24V / R5W / BA15s 

Godkännanden: 

342.115-111: 01 2a  638, 02 R-S1  759

342.115-211: 01 1  637, 02A  759