1173 7-kammarlykta

För yt- eller försänkt montering. Lodrätt eller vågrätt. Bakposition-, bak-, broms-, dimbakljus, samt bakreflex röda. Bakre blinkljus, sidomarkeringsljus och –reflex gula. Backlyktan vit. Lyktan fästs med två M8-skruvar, inbördes avstånd 152 mm. Gummibussning för kabelgenomföring, elanslutning med 6,3 mm flatstift. Glödlampor, muttrar och brickor ingår ej. Alternativt med Schlemmerkoppling och glödlamporna monterade. Kan också användas på släpvagnar genom att installera triangelreflex 8301 (002,020-307).


Godkännanden:

Lykta:  279, R 02, 2a 01, S1 02, IA 02, R 02, F 00, AR 00

Sidomarkeringsreflex:  280, IA 02, SM1 00, I 02

Registerplåtsbelysning:  4039, L-00

Höger utan registerplåtsbelysning 007.323-311

Vänster utan registerplåtsbelysning 007.323-381

Vänster med registerplåtsbelysning 007.323-321

Höger med registerplåtsbelysning 007.323-331

Höger, som -311 men med Schlemmer-kontakt och 24V glödlampor 007.323-421

Vänster, som -321 men med Schlemmer-kontakt och 24 V glödlampor 007.323-411

Sidomarkeringsreflex 146.838-00

Lyktglas 146.887-101

Glödlampor 12V / P21W / BA15s 24V / P21W / BA15s 12V / R5W / BA15s 24V / R5W / BA15s 12V / R10W / BA15s 24V / R10W / BA15s