4100 LED-kombinationsbakljus

Kombinationsbakljus som utvecklats med LED-teknik. Strukturen är helt vattentät. Fungerar inom spänningsområdet 10-31V. Det gula blinkerljuset monteras vågrätt. De röda områdena fungerar självtändigt, det ena som bakljus och det andra som bromsljus. Elanslutning med 500 mm lång ledning.


Typgodkännandenummer: e17*72/245*2006/28*0203*00 EG- typgodkännande på basis av direktiv 72/245/EEG och de senaste till det kompletterande direktiven 2004/104/EG, 2005/49/EG, 2005/83/EG och 2006/28/EG. 13136 e4, 2aD 01, S1D 02, R1D 02.

Utan monteringskåpa 344.100-501

Med monteringskåpa 344.100-601