3227 LED-lampa för allmänt bruk, rybd

En teknisk lampa för allmänt bruk med grunt infällningsdjup (20 mm). Optiken har utvecklats så att lampan bländar så lite som möjligt (indirekt ljus). Installeras med fyra skruvar genom en stadig aluminiumskiva. Elanslutning med 350 mm-ledning. Full effekt förbrukar endast 6W. IP 69 klassificerad dvs. lämpar sig även väl för utomhusbruk. Fungerar inom spänningsområdet 10-31V.


Typgodkännandenummer: e17*72/245*2006/28*0205*00 EG- typgodkännande på basis av direktiv 72/245/EEG och de senaste till det kompletterande direktiven 2004/104/EG, 2005/49/EG, 2005/83/EG och 2006/28/EG.

LED-lampa för allmänt bruk, rund 343.227- 601