3606 10-LED-lampa för allmänbelysning, lång

En speciellt låg lampa för allmänt bruk som alstrar varmt vitt ljus. Elanslutning med 1000 mm ledning. Vita ändor som döljer skruvarna. Full effekt förbrukar endast 2,5W. IP 69 klassificerad dvs. lämpar sig väl för utomhusbruk.


Typgodkännandenummer: e17*72/245*2006/28*0196*00 EG-typgodkännande på basis av direktiv 72/245/EEG och de senaste till det kompletterande direktiven 2004/104/EG, 2005/49/EG, 2005/83/EG och 2006/28/EG.

12V version 343.606-601