3660 5-LED lampa för allmänt bruk, kort

En speciellt låg lampa för allmänt bruk som alstrar vitt ljus. Rätt smal ljusspridning. Elanslutning med 200 mm-ledning. Fästs med skruvar. IP 69 klassificerad och lämpar sig även för utomhusbruk. Förbrukar endast 2,5W.


Typgodkännandenummer: e17*72/245*2006/28*0224*00 Fyller kraven i direktive 72/245/EEG och de senaste till det kompletterande direktiven 2004/104/EG, 2005/49/EG, 2005/83/EG och 2006/28/EG.

12V version 343.660-601

24V version 343.660-611