Registerbeskrivning

Tillkännagivande om dataskydd

Välkommen till Talmus / Hella Lighting Finland Oy:s webbplats. Tack för visat intresse för vårt företag, våra produkter och vår webbplats.

Helle värnar om den personliga integriteten

Det är oerhört viktigt för oss att skydda den personliga integriteten vid hantering av personuppgifter och hemlighålla affärsinformation. Vi värnar om denna integritet på alla sätt i vår verksamhet. Datasäkerheten är en viktig del av vår företagspolitik och all information som anges på vår webbplats behandlas konfidentiellt och enligt gällande lagstiftning. Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser, som inte omfattas av denna datasäkerhetsförklaring.

Insamling och hantering av personuppgifter

När du besöker vår webbplats sparar vi namnet på din Internetleverantör, föregående webbplats som du besökt samt datum och varaktighet för besöket. Övriga personuppgifter sparas endast om du exempelvis anger dem i samband med registrering, om du deltar i en opinionsundersökning, om du skickar en förfrågan eller om du sluter ett avtal med oss.

Bruk av personuppgifter

Hella använder personuppgifter för teknisk administration av webbplatsen, kundadministration, produktförfrågan och marknadsföring i nödvändig omfattning. Vi vidarelämnar inte dina uppgifter till tredje part utanför Hella-koncernen utan ditt samtycke.

Dataskydd

Registerföraren vidtar behövliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst och mot lagstridig(t) eller oavsiktlig(t) förstörelse, manipulation, utlämnande och mot övrig olaglig hantering. Våra säkerhetsåtgärder förbättras hela tiden i takt med den tekniska utveckling.

Valmöjligheter

Vi kommer att använda dina uppgifter för att informera dig om nya produkter och eventuellt be om din åsikt om dessa. Du väljer naturligtvis själv om du vill delta i den här typen av kampanjer. Du kan kontakta oss via e-post om du inte vill att dina uppgifter används för detta ändamål, så spärrar vi dina uppgifter och förstör dem.

Kontakt

Du kan kontakta den person som är ansvarig för datasäkerhet via e-post om du har invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter. Om vi trots vår strävan efter att vara noggranna sparat felaktiga uppgifter, korrigerar vi dem på din begäran.

Kontaktperson i ärenden som berör datasäkerhet

Hella Lighting Finland Oy
Olli Ojamo
Inkereentie 566
24280 Salo, Finland
olli.ojamo(at)hella.com